Producten

Het Groene Hart

Forward Farming is een breed en grootschalig initiatief dat een duurzame bedrijfsvoering in land- en tuinbouw moet bevorderen. Om nieuwe ideeën en initiatieven, met name op het gebied van gewasbescherming, zichtbaar te maken en in de praktijk te toetsen, is er een samenwerkingsverband aangegaan met akkerbouwer Jasper Roubos in Abbenes. Op zijn bedrijf worden de komende jaren systemen aangelegd en technieken getest die bijdragen aan een duurzame landbouw en gewasbescherming. Uitgangspunt voor deze samenwerking is dat Jasper Roubos zijn eigen bedrijfsvoering aanhoudt en ook zijn eigen beslissingen neemt.

Het bedrijf

Op een areaal van 70 tot 75 hectare (grotendeels pacht) verbouwt Jasper consumptie-aardappelen, wintertarwe, suikerbieten en plantuien. Neventakken van het bedrijf zijn loonspuiten (jaarlijks ca. 200 hectare, met name aardappelen en bloembollen) en het beheer van een camperplaats.

Luchtfoto Abbenes 

Afb.1. Het Groene Hart gezien vanuit de lucht

Lees ook dit artikel uit de Forward Farming Koerier voor een nadere kennismaking met Jasper Roubos. En bekijk 'Een dag uit het leven van Jasper Roubos' (filmpje).