Producten

Projecten

De activiteiten op de Forward Farm zijn verdeeld over drie thema's:

- Veiligheid voor mens en milieu

- Biodiversiteit in samenhang met de landbouw

- Nieuwe technieken/mogelijkheden.

 

Projecten

Op de Forward Farm zijn het afgelopen jaar een aantal projecten uitgevoerd. Zo is er allereerst gekeken naar de emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Omdat ongeveer 50% van de emissie vanaf het erf komt is er op het bedrijf inmiddels een optimale erfinrichting. Zo is er een aangepaste was- en spoelplaats en is er een PhytoBac geplaatst.

Afstudeeropdrachten

Op de Forward Farm is ook ruimte voor afstudeeropdrachten. Het afgelopen jaar zijn een aantal studenten van de HAS Den Bosch bezig geweest met verschillende thema's. Zo zijn er twee studenten bezig geweest met een onderzoek naar erfemissie in open teelten. Ze hebben gekeken welk effect diverse innovaties en maatregelen in de afgelopen 15 jaar (van 2000 - 2015) hebben gehad op het terugdringen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

Afb. 1. Student aan het werk in het veld.

Twee andere studenten hebben gekeken of akkerranden bijdragen aan het voorkomen van afspoeling en drift van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Andere thema's op Het Groene Hart

In een perceel aardappelen zijn micro-dammen aangelegd. Dat heeft naast het voorkomen van erosie en afspoeling ook een positief effect op de waterbenutting van het gewas en ook op de opbrengst en maatsortering.

Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van een spuitmachine met GPS besturing en speciale spuitdoppen. Dit heeft naast gebruiksgemak voor de bestuurder nog een aantal andere voordelen zoals besparing op middel, voorkomen van gewasschade door minder overlap en geen onbespoten stukken in het perceel.

Bij de knolbehandeling van pootgoed wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur waardoor zowel de toepasser als het milieu beschermd worden.

Kijk voor meer informatie over de thema's die behandeld worden op de Forward Farm ook bij de hoofdstukken geïntegreerde gewasbescherming, verantwoord gebruik, innovaties en biodiversiteit.