Producten

ForwardFarming

Akkerbouwers en telers hebben tegenwoordig te maken met complexe uitdagingen, zoals de noodzaak om de opbrengsten verhogen op een duurzame manier, inspelen op weersinvloeden, het optimaal inzetten van grond en water, zorgen voor voldoende biodiversiteit op het bedrijf en voldoen aan de toenemende eisen van de consumenten en de keten. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw en een voortdurende kennisuitwisseling tussen alle schakels in de keten is de beste manier om deze uitdagingen te overwinnen. Op onze Forward Farm Het Groene Hart in Abbenes demonstreren en delen we onze kennis op dit gebied.