Producten

Geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming is één van de basisprincipes voor een duurzame landbouw. Door gebruik te maken van een hoge kwaliteit uitgangsmateriaal en een combinatie van chemische en biologische gewasbescherming wordt de kwaliteit en opbrengst van het eindproduct beschermd. Deze oplossingen worden ondersteund door verschillende services zoals landbouwkundig advies, demonstratieproeven en beslissingsondersteunende systemen, zoals ResiTool, DonCast en ProPlant.

Geïntegreerde gewasoplossingen

In de praktijk maakt iedere boer en tuinder gebruik van een combinatie van maatregelen om de oogst te beschermen. In de geïntegreerde teelt worden chemische, biologische en mechanische gewasbeschermingsmethoden gecombineerd op een wijze die past binnen een duurzame land- en tuinbouw. Een geïntegreerde gewasbescherming bestaat uit drie stappen:

  1. Preventie
  2. Waarnemen
  3. Ingrijpen