Producten

Effecten op nuttigen

Van belang bij een geïntegreerde teelt is dat, indien er chemische gewasbeschermingsmiddelen moeten worden ingezet, er geen of weinig invloed is op een breed spectrum aan nuttige insecten die in een gewas van nature aanwezig zijn of die door een teler of kweker zijn uitgezet. Tijdens de ontwikkeling van een gewasbeschermingsmiddel wordt er dan ook veel onderzoek gedaan naar de effecten van het middel op nuttige insecten. Het is namelijk belangrijk dat voor de toepassing bekend is welke effecten een gewasbehandeling kan hebben omdat er zo beoordeeld kan worden of een middel past in een geïntegreerd bestrijdingssysteem.

De Nuttige Insecten app verstrekt informatie over de effecten van onze insecticiden op de belangrijkste nuttige insecten die in de glastuinbouw worden gebruikt. De classificatie die uitgevoerd op basis van proeven en ervaringen onder Nederlandse teeltomstandigheden.

Aan de hand van kleuren wordt snel een beeld gegeven van de effecten van de diverse insecticiden. Deze effecten zijn gebaseerd op de doseringen zoals die op het etiket zijn vermeld.

Nuttige insecten app Nuttige insecten app

Afb.1. Twee screenshots van de Nuttigen Insecten app

Klik hier om de app te downloaden.