Producten

Gewasbescherming en toepassing

De gewasbeschermingsmiddelen industrie vindt dat gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk, maar zoveel als nodig, moeten worden gebruikt. We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en de kennis over bestaande producten te verbeteren, zodat de belasting voor mens, dier en milieu tot een minimum wordt beperkt. In Nederland worden de belangen van de industrie behartigd door Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie). Bij Nefyto zijn bedrijven aangesloten die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen en/of produceren. Nefyto kent 13 deelnemers, die samen circa 90% van de Nederlandse omzet in gewasbeschermingsmiddelen vertegenwoordigen.

De industrie onderschrijft het belang om bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zorg te dragen voor mens en milieu. In 1997 hebben alle Nefyto deelnemers de Product stewardship Verklaring ondertekend. In deze verklaring zijn gedragregels voor de milieu en veiligheidsaspecten van gewasbeschermingsmiddelen vastgelegd.