Producten

Maïs

Hieronder ziet u een overzicht van al onze producten die een toelating hebben in maïs.

Mais gewasstadia
In de maïsteelt kunnen diverse ziekten en plagen een rol spelen. Onkruiden veroorzaken in maïs de grootste opbrengstreductie door de concurrentie met het gewas om water en voedingsstoffen. Maar ook schimmels als bladvlekkenziekte (Helminthosporium) en diverse insecten (kevers, ritnaalden en de maïstengelboorder) kunnen voor problemen zorgen. Bezoek het Diagnose Centrum voor een beschrijving van de diverse ziekten en plagen. Hieronder ziet u een overzicht van al onze producten die een toelating hebben in de teelt van maïs.