Producten

Uien

Hieronder vindt u informatie over voorkomende ziekten en plagen en een overzicht van al onze producten die een toelating hebben in uien.

In de uienteelt kunnen diverse ziekten en plagen een rol spelen, zoals onder andere bladvlekkenziekte, valse meeldauw en Stemphylium, bacterieziekten zoals Erwinia en Pseudonomas. Plagen zoals trips, uienvlieg en slakken tasten het gewas aan. Bezoek het Diagnose Centrum voor een beschrijving van de diverse ziekten en plagen. Hieronder ziet u een overzicht van al onze producten die een toelating hebben in de teelt van uien.