Producten

Belangrijke Overzichten

Product H-Zinnen P-Zinnen
11E® Olie H304 P262, P301+P310, P331, P501, SP 1
AAterra® ME H317, H319, H351, H410 P201, P261, P273, P280, P308+P313, P333+P313, SP 1
Admire® H302, H410 P280, P301+P312, P501, SP 1
Alar® 64 SP SP 1
Alar® 85 SG SP 1
Alena® H315, H319, H410 P273, P280, P391, P501, SP 1
Aliette® WG H319 P280, P337+P313, SP 1
Alternil 720 SC H317, H318, H335, H351, H410 P261, P273, P280, P302+P352, P305+P351+P338+P310, P308+P313, SP 1
Atlantis® H315, H318, H410 P280, P305+P351+P338, P309+P311, P501, SP 1
Atlantis® OD H315, H317, H319, H410 P280, P501, SP 1
Aviator® Xpro H319, H361d, H410 P280, P308+P313, P501, SP 1
Basta® 200 H302, H312, H319, H332, H360Fd, H373, H412 P201, P260, P280, P303+P361+P353, P501, SP 1, SPo 2
Betanal® Expert H410 P501, SP 1
Betanal® maxxPro H317, H318, H351, H410 P280, P305+P351+P338+P310, P501, SP 1
Betanal® Power H410 P501, SP 1
BIO 1020 P102, P260, P280, P284, SP 1
Calypso® H302+H332, H317, H351, H410 P261, P271, P280, P309+P311, P501, SP 1
Cantack® H373, H410 P280, P501, SP 1
Capreno H317, H361d, H373, H410 P260, P280, P302+P352, P314, P333+P313, P391, P501, SP 1
Challenge® H351, H410 P280, P308+P313, P501, SP 1
Consento® H410 P501, SP 1
Contans® WG P261, P280, P284, P501
Decis® EC H226, H302, H304, H315, H318, H332, H335, H336, H410 P240, P280, P305+P351+P338, P308+P311, P331, P501, SP 1
Delaro® H317, H361d, H410 P280, P333+P313, P501, SP 1
Envidor® H317, H351, H410 P280, P333+P313, P501, SP 1
Ethrel®-A H290, H318, H411 P234, P280, P305+P351+P338+P310, P501, SP 1
Fame® H361f, H410 P501, SP 1
Fandango® H361d, H411 P280, P310, P501, SP 1
Fenomenal H319, H410 P280, P337+P313, P501, SP 1
Finale® SL14 H302, H311, H318, H332, H360Fd, H373, H411 P201, P260, P280, P305+P351+P338+P310, P308+P313, P501, SP 1, SPo 2
Flint® H317, H410 P280, P333+P313, P501, SP 1
Floramite® SC H317, H373, H411 P261, P273, P280, P284, P314, P333+P313, P363, P391, SP 1
Folicur® SC H361d, H410 P280, P501, SP 1
Folicur® WG H361d P280, P501, SP 1
Gaucho® Tuinbouw H302, H317, H410 P280, P301+P312, P333+P313, P501, SP 1
Herold® SC H302, H317, H373, H410 P280, P309+P311, P501, SP 1
Hussar® vloeibaar H319, H410 P280, P337+P313, P501, SP 1
Hussar® WG H318, H410 P280, P305+P351+P338+P310, P501, SP 1
InFinito® H317, H400 P273, P280, P333+P313, P391, P501, SP 1
Javelin® H351, H410 P280, P501, SP 1
Laudis® H317, H361fd, H410 P280, P308+P311, P333+P313, P501, SP 1
Laudis® WG H410 P280C, P501, SP 1
Luna® EXPERIENCE H319, H361d, H410 P280, P308+P311, P501, SP 1
Luna® PRIVILEGE H411 P280, P308+P313, P501, SP 1
Luna® SENSATION H302, H410 P280, P501
Maister® H317, H410 P280, P333+P313, P501, SP 1
Maister® vloeibaar H315, H319, H410 P280, P501, SP 1
Mesurol® 500 SC H301, H332, H410 P273, P280, P301+P310, P304 + P340, P391, P501, SP 1
Mesurol® FS H301, H410 P280, P301+P310, P501, SP 1
Mogeton® H318, H361d, H373, H410 P280, P305+P351+P338+P310, P501, SP 1
Moncereen® DS H411 P280, P501, SP 1
Moncereen® Pro H410 P280, P501, SP 1
Montego® H411 P280, P501, SP 1
Movento® H317, H319, H361fd, H411 P280, P309+P311, P501, SP 1
Oberon® H410 P501, SP 1
Othello® H317, H319, H410 P280, P501
Pacifica Plus H317, H318, H400, H410 P280, P305+P351+P338, P310, P333+P313, P501, SP 1
Poncho® Beta H302, H410 P280, P301+P312, P501, SP 1
Previcur® Energy H317 P280, P333+P313, P501, SP 1
Primaclean® H318 P280, P305+P351+P338+P310
Proline® H319, H361d, H410 P280, P501, SP 1
Prosaro® H315, H319, H335, H361d, H410 P280, P308+P311, P501, SP 1
Puma® Extra EW H317, H411 P280, P333+P313, P501, SP 1
Redigo® H317, H412 P280, P333+P313, P501, SP 1
Redigo® Pro H410 P501
Royal MH® H411 P273, P391, P501, SP 1
Rudis® H361d, H410 P280, P501, SP 1
Rudis® WE H361d, H410 P280, P501, SP 1
Sencor® vloeibaar H410 P273, P501, SP 1
Sencor® WG H302, H410 P280, P301+P312, P501
Serenade® P280C
Silwet® Gold H332, H411 P273, P501
Skyway® Xpro H302, H317, H335, H361d, H410 P280, P308+P313, P501, SP 1
Sonido® H302, H336, H351, H360Fd, H410 P201, P280C, P284, P301+P312, P501, SP 1
Sphere® SC H361d, H410 P280, P501, SP 1
Subliem H410 P280, P501, SP 1
Teldor® H411 P501, SP 1
Tramat® 200 EC H226, H315, H412 P210, P264, P273, P280, P302+P352, P501, SP 1
Tramat® 500 H411 P501, SP 1
XenTari® H319 P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P363, P501, SP 1