Producten

Uitbreiding van weersinformatie op onze homepage

Voortaan ook voorspellingen van RV en instraling van zon

De lokale weersinformatie op onze homepage wordt veelvuldig gebruikt. We hebben de gebruikswaarde nu nog verder verbeterd. Behalve voorspellingen van de minimum- en maximum temperatuur in °C, de bewolking, de neerslagkans in % en de hoeveelheid neerslag in mm, is nu ook in één oogopslag de te verwachten RV (relatieve luchtvochtigheid) in % min-max en de globale straling van de zon in Joule/cm2 te zien.

Daarmee is de gebruikswaarde wederom verbeterd en kan er bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen nog beter rekening gehouden worden met de weersvoorspelling.

Afb.1. Relatieve lunchtvochtigheid (RV min-max in %) en instraling van de zon (Joule/cm2) nu standaard beschikbaar op onze homepage.