Producten

Etiket Leeswijzer app

De Etiket Leeswijzer app is een handige tool voor adviseurs, boeren en tuinders die de producten van Bayer Crop Science zo effectief mogelijk willen toepassen. De app geeft een heldere toelichting op gebruikte aanduidingen op het etiket, zoals de BBCH-codes en gewasgroepsnamen op basis van de DTG-lijst.

Hoe werkt de app?

Het etiket geeft voor toepassing een groepsnaam aan en niet het gewas

Op etiketten wordt gebruik gemaakt van gewasgroepsnamen die zijn vastgelegd in de DTG-lijst (versie 2.1, Ctgb juni 2015) . Deze afkorting staat voor Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen.

Het etiket adviseert gebruik van een middel in een bepaalde BBCH-groeifase
Wanneer u op een etiket van een gewasbeschermingsmiddel leest dat een optimaal rendement van een gewasbeschermingsmiddel kan worden behaald bijvoorbeeld in de groeifase BBCH 31-32, dan kunt u eenvoudig met de app opzoeken welke fase dit is. De app omschrijft deze fase in een korte heldere tekst. Met deze informatie kunt op het juiste moment het gewasbeschermingsmiddel toepassen voor een optimaal resultaat.

Het etiket geeft informatie over de effecten van en middel op bijen
Op het etiket staat vaak vermeld of bij toepassing van een middel rekening gehouden moet worden met bijen. Indien dit het geval is, is het relevant of een gewas aantrekkelijk is voor bijen of niet omdat bij aantrekkelijkheid van het gewas rekening gehouden moet worden met het effect op bijen. Voor ieder gewas wordt in deze app aangegeven of deze aantrekkelijk is voor bijen of niet.

Met deze informatie kunt u op het juiste moment het gewasbeschermingsmiddel toepassen voor een optimaal resultaat. Kortom, een handige tool om via smartphone of tablet overal bij de hand te hebben.