Producten

Producten

Fungicide Ascra® Xpro

TOEGELATEN IN

Akkerbouwgewassen

  • Wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe en zomerrogge. Adviesdosering: T2: bij vlagbladtoepassing: (BBCH 37-39): 1,1 l/ha
  • Wintergerst, zomergerst en haver. Adviesdosering:
  1. Zomergerst op zandgrond en wintergerst bij 2 toepassingen: T1: begin stengelstrekking (BBCH 31-32): 0,7 l/ha of T2: vlagbladtoepassing (BBCH 37-39): 0,7 l/ha
  2. Zomergerst op kleigrond en haver bij 1 toepassing: T2 vlagbladtoepassing (BBCH 37-39): 0,85 l/ha
 

Mengingen met andere middelen

Ascra Xpro is indien nodig mengbaar met insecticiden en bedekkingsfungiciden.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.