Producten

Producten

Insecticide, Acaricide Flipper®

Algemeen
BELANGRIJK: Lees alle instructies zorgvuldig voor veilig en succesvol gebruik van dit product.

Flipper heeft een fysiek werkingsmechanisme op eieren, larven en volwassen insecten. Het actieve ingrediënt dringt de lipoproteïne matrix van celmembranen van insecten binnen en verstoort deze waarna het een snelle dood veroorzaakt van het doelorganisme.

Als het product wordt toegepast volgens de instructies op het etiket dan zal een hoge mate van bestrijding worden bereikt. Voor een optimale bestrijding moet de behandeling worden uitgevoerd zodra de plaag wordt waargenomen. Zo wordt populatieopbouw voorkomen door gericht de eieren en zeerjonge larvale stadia te bestrijden.

Gebruik voldoende water voor een goede bedekking van het gewas. Bespuit daarom de onderkant van de bladeren en de groeipunten. De te bestrijden insecten en mijten dienen goed geraakt te worden. Het maximale effect wordt binnen 48 uur na het aanbrengen bereikt.

Flipper is uitermate geschikt als correctiemiddel in geïntegreerde teelten en biologische systemen. Flipper zal insecten bestrijden die reeds resistentie vertonen tegen andere gewasbeschermingsmiddelen. 

Klaarmaken spuitvloeistof
De spuittank grondig reinigen voor gebruik van Flipper.
Vul de spuittank voor de helft en voeg het middel toe. Flipper mengt zich met water tot een volledige oplossing. Roeren van de spuitoplossing is verder niet vereist. Het gebruik van een mengapparaat kan leiden tot schuimvorming.

In geval van tankmixen met andere producten, dient Flipper altijd als laatste aan de tankmix te worden toegevoegd. Vul daarna de spuittank tot het gewenste volume af. Gebruik zacht water (bij voorkeur regenwater of leidingwater niet harder dan 16,8°dH met een PH van minimaal 7). In gevallen waarin alleen hard water beschikbaar is, kan een buffermiddel worden toegevoegd aan het water om neerslaan te voorkomen. 

Toepassen
Toepassen door middel van een gewasbehandeling met conventionele spuitapparatuur.
Dosering: 1% (1 liter per 100 liter water).

Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 7 dagen herhalen, echter niet meer dan 3 wekelijkse behandelingen achter elkaar uitvoeren.

De spuitvloeistof direct na klaarmaken gebruiken. Maak de spuitvloeistof volledig op, geen spuitvloeistof bewaren.

Compatibiliteit
Flipper nooit mengen met uitvloeiers, hulpstoffen, bladmeststoffen of gewasbeschermingsmiddelen op basis van zwavel, fosetyl-aluminium of metaalionen (zoals zink, koper en ijzer).
 

Flipper valt onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB). De toepassingen vermeld in de RUB zijn van kracht onder de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden