Producten

Producten

Fungicide Luna® Privilege

Algemeen
Luna Privilege is een preventief fungicide op basis van fluopyram (500 g/l), uit de groep van Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden). SDH is een katalytisch enzym in de ademhalingsketen van de mitochondria. Luna Privilege blokkeert dit enzym. Naast de uitstekende fungicidewerking heeft Luna Privilege ook een positieve invloed op het geoogste product; het helpt om het geoogste product langer vitaal te houden. Luna Privilege werkt preventief en moet dus ook preventief of zodra de eerste aantasting wordt waargenomen toegepast worden. Het middel heeft een breed werkingsspectrum, en is werkzaam tegen onder andere: Echte meeldauw, Grauwe schimmel (Botrytis fuckeliana), Botrytis spp. Sclerotinia spp.en Droogrot (Stromatinia gladioli).

Attentie
Gebleken is dat de toepassing van Luna Privilege in tomaat een gewasreactie kan geven. Zie hierover de opmerkingen zoals vermeld bij tomaat. Ook in roos is een gewasreactie niet uit te sluiten. Residuen volgteelten; na toepassing van Luna Privilege is het niet uit te sluiten dat residuen in een volgteelt gevonden worden.Voor meer informatie klik hier

Resistentiemanagement
De resistentiemanagementstrategie is gebaseerd op de FRAC-aanbevelingen. Het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar of per teeltcyclus. Voor nadere informatie klik hier

GEWASSEN

Groenten:

 • Rucola en Sla Lactuca spp.(incl. krulsla, snijsla =babyleaf, pluksla =babyleaf, eikenbladsla, lollo rosso, kropsla=botersla, ijsbergsla, bindsla=Romeinse sla, lolla bionda, batavia)
 • Boon met peul (stamslaboon = sperzieboon, stamsnijboon, boterboon = wasboon, stokslaboon = sperzieboon, stoksnijboon, spekboon, pronkboon, kouseband incl. korte kouseband (cowpea))
 • Boon zonder peul (tuinboon, limaboon, flageolet)
 • Erwt zonder peul (doperwt = conservenerwt, kapucijner = blauwschokker)
 • Tomaat op substraat
 • Tuinkers, veldsla
 • Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, bedekte teelt (augurk, courgette incl. patisson, komkommer)

Fruit:

 • Pitvruchten (appel, peer incl. Japanse peer en Shadong, kweepeer, mispel, overige pitvruchten)
 • Aardbei, bedekte teelt

Siergewassen:

 • Bloemisterijgewassen (potplanten incl. éénjarige perkplanten, snijbloemen incl. zomerbloemen, droogbloemen, bolbloemen en knolbloemen, trekheesters, snijgroen)
 • Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp, veurbehandeling, onbedekte teelt (vermeerderingsteelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, narcis, iris, krokus, bijgoed overige bloembollen en -knollen)
 • Bolbloemen en knolbloemen, bedekte teelt (bloemteelt van bloembollen en bloemknollen van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus, bijgoed van bloembollen en -knollen)
 • Boomkwekerijgewassen, onbedekte teelt (laanbomen, klimplanten/ rozen incl. onderstammen en buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken incl. vruchtboomonderstammen.

Overig:

 • Vezelgewassen (hennep, vlas = vezelvlas en lijnzaad, brandnetel en overige vezelgewassen)
 • Bloemenzaadteelt, onbedekte teelt
 • De bedekte teelt van: Veredelingsteelt en basiszaadproduktie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen

Aanvullende informatie voor specifieke gewassen:

Teelt van erwt zonder peul, boon met en zonder peul.

Een behandeling uitvoeren aan het begin van de bloei (witte knopstadium).

Tomaat op kunstmatig substraat

Het middel dient met de voedingsoplossing bij de wortels te worden toegepast. Laat voordat het middel wordt toegepast het gewas het substraat wat droogtrekken. Dit bevordert de opname. Gebleken is dat de toepassing een gewasreactie in de vorm van een bladrandje kan geven. Niet toepassen voordat de achtste tros bloeit of voor 1 maart.

Cherrytomaten en niet-geënte tomaten (kleiner en dunner blad) zijn gevoelig gebleken. In deze gevallen eerst op kleine schaal (een aantal planten) een proefbehandeling uitvoeren en na een week controleren op eventuele gewasreactie. Wordt gewasreactie vastgesteld dan niet toepassen. Is een proefbehandeling niet mogelijk dan wordt een toepassing ontraden. Indien een 2e toepassing noodzakelijk is, minimaal een interval aanhouden van 6 weken.

Vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)
In de teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil is in verband met gewasschade toepassing uitsluitend toegestaan vanaf 1 mei tot 1 oktober en niet toepassen voor de eerste oogst.

Pitvruchten
Starten met de bespuitingen in het groene knopstadium zodra de primaire aantasingen zich ontwikkelen. Naast tegen meeldauw werkt Luna Privilege tegen meerdere schimmels in de fruitteelt zoals onder andere Stemphylium, Botrytis en Gloeosporium. Voor een effectieve schurftbestrijding Luna Privilege altijd combineren met een bedekkingsfungicide.

Bedekte teelt van gerbera op kunstmatig substraat
Naast de gewasbehandelingen mag het middel ook via de voedingsoplossing bij de wortels worden toegepast. Laat hierbij voordat het middel wordt toegepast het gewas het substraat wat droogtrekken. Dit bevordert de opname.

De onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen

Luna Privilege is bij preventieve inzet ook effectief tegen Cylindrocladium buxicola in buxus.

Mengingen met andere middelen
De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Luna Privilege in de diverse teelten zijn nog beperkt. Indien Luna Privilege toch in combinatie met een andere middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter toegepast gaat worden, dan verdient het de aanbeveling om eerst een proefbespuiting uit te voeren.