Producten

Producten

Fungicide Serenade®

Algemeen
Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. De werking komt tot stand door actieve componenten die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden. Daarnaast heeft Serenade ook een direct bio-stimulerend effect op de plant.

Attentie
Voor een goede werking is het essentieel dat Serenade optimaal over het te beschermen blad wordt verdeeld. Spuittechniek, waterhoeveelheid en uitvloeier zijn uitermate relevant. Spuit Serenade daarom altijd in combinatie met een uitvloeier die de spuitvloeistof goed over het blad verdeelt. Let ook op de spuittechniek.

Bestuivers en nuttige insecten
Serenade heeft geen invloed op nuttige insecten en bestuivers.

Resistentiemanagement:
Serenade is een multisite fungicide, en is derhalve niet gevoelig voor resistentie.

Werking Serenade als bladtoepassing
Serenade is een breedwerkend bedekkingsfungicide ter bestrijding van diverse soorten schimmels zoals o.a. Alternaria, Botrytis, Sclerotinia, Septoria, echte meeldauw, roest en Stemphylium. Het is belangrijk dat Serenade preventief wordt ingezet. Dus spuiten voordat de schimmel aanwezig is of nadat de schimmels eerst door curatieve middelen zijn bestreden. De werkingsduur van Serenade is in snel groeiende gewassen rond de 7-10 dagen.

In onderzoek is gebleken dat Serenade effectief is tussen de 5 en 8 liter per hectare. In verticaal geteelde gewassen of gewassen met veel bladmassa 5-8 liter per hectare gebruiken, en in horizontaal geteelde gewassen 5 liter per hectare toepassen. Voeg altijd een uitvloeier toe (bijvoorbeeld Silwet® Gold) om een goede bedekking te realiseren. Onderzoek heeft laten zien dat de werking significant wordt verbeterd door het toevoegen van een uitvloeier. Veel aandacht voor spuittechniek om een optimale bedekking te realiseren en gebruik van uitvloeiers zijn essentieel voor een goede werking van Serenade.

Werking Serenade in de bodem
De Bacillus amyloliquefaciens QST713 stam zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels of knollen. Bacillus amyloliquefaciens QST713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit  met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met kolonisatie van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren. Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. Kolonisatie is onafhankelijk van de bodem of vochtcondities in de bodem. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.

Grondtoepassing Serenade biedt meerdere voordelen:

 • Serenade beschermt de wortel tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium, Rhizoctonia en Zilverschurft
 • Toename biomassa van wortel en scheut
 • Zelfverdediging: Plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziektes
 • Opname voeding: Betere opname voedingsstoffen
 • Stress tolerantie: Toename tolerantie tegen abiotische stress

Aardappel
De grondtoepassing van Serenade bestrijdt Rhizoctonia solani in het begin van de teelt waardoor een verbeterde weggroei en daarmee een goede opbrengst wordt gerealiseerd. Daarnaast geeft Serenade een goede bijdrage aan de zilverschurftbestrijding, waardoor een hogere kwaliteit aardappelen wordt geoogst.

 • Serenade moet door middel van rijenbehandeling bij het poten worden toegepast. Het middel moet goed worden verdeeld door de op bouwen rug.
 • Dosering 5 L/ha
 • Serenade toepassen in minimaal 100 L/ha
 • Wees voorzichtig met de tankmenging met Borium meststoffen.

 

Fruit

 • In de teelt van pitfruit Serenade inzetten ter bestrijding van schurft, bacterievuur en bewaarziekten. Dosering: 5-8 L/ha
 • In de teelt van steenfruit Serenade rond de bloei in afwisseling met chemische fungiciden toepassen, en daarnaast kort voor de pluk inzetten om vruchtrot te voorkomen. Dosering: 5-8 L/ha.
 • In de teelt van aardbeien, frambozen en bramen kan het beste worden gestart met een chemische bestrijding van meeldauw en vruchtrotschimmels om daarna de laatste bespuitingen voor de oogst of de bespuitingen tussen de plukken door uit te voeren met Serenade. Ook in de teelt van druiven kunnen de laatste bespuitingen worden vervangen door Serenade. In de teelt van bessen met name gedurende de zomermaanden Serenade toepassen ter vervanging van captan. Dosering: 5 L/ha.

Groenten
Gewasbehandeling

 • In de teelt van bladgewassen en de kruidenteelt de laatste bespuitingen uitvoeren met Serenade. Dosering: 5 L/ha.
 • In de teelt van bonen en erwten: starten met chemische middelen ter bestrijding van Sclerotinia en Botrytis en de laatste bespuiting uitvoeren met Serenade. Dosering: 5 L/ha.
 • In de teelt van vruchtgroenten (Cucurbitaceae & Solanaceae & Malvaceae) Serenade preventief toepassen ter bestrijding van Botrytis, Fusarium en meeldauw. Is aantasting aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungiciden toepassen. Dosering:5- 8 L/ha.
 • In de teelt van wortel- en knolgewassen starten met chemische middelen ter bestrijding van Sclerotinia, meeldauw en Alternaria om daarna de laatste één á twee bespuitingen uit te voeren met Serenade. Dosering: 5 L/ha.
 • In de teelt van prei starten met chemische middelen ter bestrijding van Roest en Alternaria om daarna de laatste één á twee bespuitingen uit te voeren met Serenade. Dosering: 5 L/ha.

  Grondbehandeling
 • In de teelt van wortelgewassen (onbedekt) en bladgewassen mag Serenade ook als grondtoepassing worden toegepast
 • In wortelgewassen toepassen in een dosering van 10 l/ha en voor bladgewassen in een dosering van 5 l/ha
 • Serenade vlak voor zaai of planten inwerken in de bovenste laag van de bodem

Sierteelt

 • In de teelt van rozen Serenade toepassen in menging met chemische fungiciden ter bestrijding van meeldauw. Dosering: 5-8 L/ha.
 • In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen. Serenade preventief toepassen ter bestrijding van Botrytis en meeldauw. Is aantasting aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungiciden toepassen om daarna preventief verder te gaan met Serenade.Dosering afhankelijk van gewashoogte 5-8 L/ha.
 • In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Serenade toepassen in een dosering van 5 L/ha. Bij gunstige omstandigheden voor schimmels de toepassing na 5-7 dagen herhalen.

Mengingen met andere middelen
Serenade kan worden gemengd met insecticiden en fungiciden. Wordt er gemengd met producten zoals Aliette of Fenomenal dan deze eerst in de tank en dan pas Serenade toevoegen.

Toepassen in Laag Volume Techniek
Een geconcentreerde oplossing kan verstopping veroorzaken. Bij filters kleiner dan 50 mesh kan aanslag/verstopping ontstaan op de filters bij een geconcentreerde oplossing. Maak Serenade klaar met voldoende water.