Producten

Producten

Fungicide Serenade®

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van aardbei het middel toepassen in 400-1000 L water/ha.
In de onbedekte teelt van sla het middel toepassen in 250-500 L water /ha. 
In de bedekte teelt van sla het middel toepassen in 300-1000 L water /ha.
In de teelt van wortelgewassen rammenas, bloemisterijgewassen (onbedekte teelt, grondbehandeling) het middel toepassen in 200-500 L water/ha.
In de teelt van druiven het middel toepassen in 500-1000 L water/ha.
In de teelt van aardappel (grondbehandeling) het middel toepassen in 100-200 L water/ha.
Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken
In de bedekte teelt van aardbei mag het middel maximaal 6 maal per 12 maanden toegepast worden.
Overige bijzonderheden
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
H&P zinnen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.