Producten

Onderzoek populatieontwikkeling insecten vraagt gezamenlijke aandacht

Verder onderzoek is noodzakelijk
Een studie van Hallmann e.a. van 18 oktober jl. in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One beschrijft een achteruitgang van vliegende insecten in delen van Duitsland. Insecten zijn van groot belang voor landbouw en natuur. Insecten zijn voor de landbouw onder meer belangrijk als bestuivers, natuurlijke vijanden van plaaginsecten en voor hun bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Wat Bayer betreft verdient onderzoek naar de populatieontwikkeling van insecten gezamenlijke aandacht, waaronder aandacht van het bedrijfsleven. De auteurs van de studie vinden geen verklaring voor de beschreven achteruitgang.

De studie levert geen aanwijzingen dat de landbouw of het gebruik van inputs in de landbouw, zoals bestrijdingsmiddelen, oorzaak zijn van de gevonden achteruitgang. Verder onderzoek is noodzakelijk. De studie maakt gebruik van gegevens die verzameld zijn op 63 locaties in natuurgebieden in Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Brandenburg. De data zijn verzameld over een lange tijdsperiode. Het verzamelen van de data heeft niet systematisch plaatsgevonden. De data zijn onvoldoende om een volledig beeld te geven.

Een consistente monitoring en dieper gravend onderzoek zijn nodig om de achteruitgang te kunnen begrijpen. Verschillende mogelijk beïnvloedende factoren zoals onder andere klimaatverandering, extremen in het weer, de beschikbaarheid van nestgelegenheid en voedsel voor insecten, maar ook de impact van veranderend landgebruik (zoals verstedelijking en ruimtelijke ontwikkeling), veranderingen binnen bestaand landgebruik (zoals veranderingen in praktijken in de landbouw, natuurbehoud of de openbare ruimte) en veranderingen in het gebruik van openbare en private ruimte (zoals mobiliteit, wonen en recreatie) verdienen daarbij aandacht. Het is denkbaar dat de gevonden achteruitgang verband houdt met meerdere factoren.