Terug
C&M Kester - Preventief tegen schimmels: 'Plant een extra stukje bescherming meegeven'
Volgende
‘Trips in Cyrtanthus goed onder controle gekregen’
sluiten

Glastuinbouw Koerier 2023

Montis Zuidplas vertrouwt op Serenade: 'Aanpak botrytis past binnen groene ambitie'

Producten als Helleborus en Campanula zijn gevoelig voor Botrytis. Een uitdaging waar ook kwekerij Montis Zuidplas mee worstelt. Het bedrijf uit Moerkapelle zette de afgelopen jaren flinke stappen met het vergroenen van de productie. Met Serenade lijkt teeltspecialist Arjan van der Lee nu een effectieve aanpak van Botrytis te hebben gevonden, die past binnen deze duurzame teeltstrategie.

Henry van der Meer (links) en Arjan van der Lee (rechts)

Montis teelt een breeds scala aan planten op drie locaties in Moerkapelle. Naast Helleborus en Campanula, de twee grootste producten in het assortiment, produceert het familiebedrijf onder andere ook Ranonkels, Asters en Poinsettia. De planten zijn bestemd voor afnemers in Nederland en andere Europese landen, zo geeft teeltspecialist Arjan van der Lee aan. Hij is verantwoordelijk voor Montis Zuidplas, de locatie aan het Oogstpad in Moerkapelle. Op deze kwekerij worden voornamelijk Campanula en Helleborus geteeld. Twee teelten die gedurende het jaar te maken krijgen met Botrytis, zo geeft Van der Lee aan “In de eerste maanden van het jaar hebben we het vooral met Campanula best lastig. We zetten de plug dan ook iets hoger op de pot om wat meer van de grond los te komen en ervoor te zorgen dat het blad niet gaat smetten. En in het vroege voorjaar, als de vochtige omstandigheden toenemen, zijn we een hoge gevoeligheid voor Botrytis. Dat is best een uitdaging.”

Ingrijpen wanneer nodig

Voor Helleborus geldt eigenlijk hetzelfde. “Het is een koude teelt, die vooral in het najaar meer vatbaar is voor Botrytis. Klimatologisch doen we het maximale om problemen te voorkomen en zorgen we dat er veel wordt gelucht. Maar je hebt de omstandigheden niet altijd in de hand, dus is het belangrijk om in de teelt te kunnen ingrijpen als dat nodig is.” De inzet van chemie is voor Montis Zuidplas steeds minder een optie. Het bedrijf zette al grote stappen in het vergroenen van de productie en wil daar de komende jaren mee doorgaan. Een brede inzet van biologische middelen heeft daarom de voorkeur. “We werken al enkele jaren nauw samen met Henry van der Meer van Royal Brinkman, die ons van advies voorziet. Hij informeert ons over de biologische middelen die beschikbaar zijn of komen. Zo hebben we samen een gewasbeschermingsstrategie bepaald die past bij onze duurzame ambitie en die in de praktijk ook effectief is. Daarbij staat de basis in principe en hoeven we alleen bij te sturen als dat echt nodig is.”
 
Volgens Van der Lee is het een puzzel om met verschillende producten tot een sluitende strategie te komen. “Op basis van het advies van Henry, maar ook aan de hand van ervaringen die andere telers hebben, ga je dingen uitproberen en probeer je de kleurplaat als het ware in te kleuren.” Zo kwam Montis Zuidplas voor de aanpak van Botrytis uit bij Serenade. Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens QST 713 en heeft een brede werking tegen schimmels. Van der Lee is tevreden over de resultaten, geeft hij aan. “Zodra de omstandigheden in de kas voor Botrytis ongunstig worden, zetten we Serenade in. In de Campanulateelt starten we rond week 45 met behandelingen, voor de Helleborus beginnen we half augustus met Serenade, waarbij we het product wekelijks toepassen.” 
 
Serenade kent meerdere toepassingen, zo geeft Van der Lee aan. “We zijn begonnen met het aangieten ter bescherming en bevordering van de beworteling. Toen dat goed beviel, zijn we Serenade ook in gaan zetten voor bladtoepassing in strijd met Botrytis. Het vorige Campanula-seizoen hebben we dat eigenlijk fulltime gedaan en dat is heel goed bevallen. Daarom hebben we het nu ook doorgetrokken naar de Helleborus.” In beide teelten heeft Montis Zuidplas sindsdien aanzienlijk minder last van Botrytis.”

Ook durven weglaten

“De eerste etikettering van Serenade was spuiten, een paar jaar later volgde de aangiettoepassing”, vult Henry van der Meer aan. “Door de uitdagingen in bepaalde teelten en de uitbreiding die beschikbaar kwam, groeide Serenade vervolgens uit tot een effectief biologisch product tegen in de strijd tegen blad- en bodemziekten. Montis Zuidplas zet sterk in op vergroening, dus moet je ook op zoek gaan naar producten die in dat plaatje passen. Daar komt ook een stukje vertrouwen bij kijken. Er komt tenslotte een nieuw product bij, maar je gaat ook iets anders weglaten. Dat moet je durven en dat is voor velen best een grote stap. Al word je daar als teler vandaag de dag ook wel toe gedwongen, doordat het middelenpakket steeds kleiner wordt.” 
 
Montis Zuidplas kiest nu al bewust voor een groene strategie omdat het bedrijf niet wil wachten tot bepaalde chemische producten straks niet meer beschikbaar zijn. “We willen liever een stapje op de ontwikkelingen vooruit lopen, dan dat we noodgedwongen naar alternatieven moeten zoeken als middelen opeens wegvallen. En we hechten er ook gewoon waarde aan om op een meer duurzame en verantwoorde manier te werken.” Met Serenade heeft Van der Lee dan ook een product tot zijn beschikking dat niet alleen bijdraagt aan die vergroening, maar dat ook een bewezen werking heeft. “En sowieso, elke toepassing van chemie die je kunt uitstellen door het gebruik van Serenade is natuurlijk al winst”, aldus Van der Meer.

Vergroening doorzetten

Van der Lee en Van der Meer hebben regelmatig contact om de strategie te bespreken en waar nodig aan te passen. “Montis Zuidplas heeft de lat hoog liggen als het gaat om het terugdringen van chemie”, zegt Van der Meer. Door eerlijk naar elkaar te zijn over de verwachtingen en de mogelijkheden kom je uiteindelijk tot een passend advies. Helemaal zonder chemie is op dit moment nog geen optie, zo eerlijk moet je ook zijn. Maar dat moet enkel op ‘doktersadvies’ zijn, met een biologische aanpak als uitgangspunt.” Daarin is ook het contact met Bayer CropScience belangrijk, geeft Van der Meer aan. “Jan Hulst staat als gewasadviseur bij Bayer CropScience midden in de praktijk en hij vraagt en krijgt voortdurend feedback vanuit de markt. Op basis van die ervaringen, kunnen producten worden ontwikkeld of verder worden verbeterd. Zo blijft je er met elkaar voor zorgen dat het vergroenen van het middelenpakket ook blijft doorzetten.”
+Colofon