Producten

Opinie

Op deze opinie-pagina vind je redactioneel commentaar op nieuws en andere opiniërende artikelen. Klik op een van onderstaande linkjes om naar het desbetreffende artikel te gaan.

20 december 2018

Moderne veredeling, innovatieve middelen en precisielandbouw bieden kansen voor de realisatie van het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Lees verder de opinie van Hinse Boonstra:

Innovatie: kans voor biodiversiteitsherstel

12 november 2018

Kringloop, natuurinclusief, biologisch, eco-modernistisch, hoogtechnologisch, er zijn vele inspirerende wegen naar een duurzamere landbouw. En dat is maar goed ook. Alleen al de variatie in teelten, landbouwmarkten en consumentenvoorkeuren is zo groot dat het onmogelijk is om één systeem te hebben dat overal en voor iedereen voldoet. Lees verder voor de opinie van Hinse Boonstra:

Verduurzaming van de landbouw, dat doe je zo!

5 oktober 2018

Met enige regelmaat zijn studies naar mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen nieuws. Vorige week kopte bijvoorbeeld de Volkskrant ‘Bijen sterven sneller door omstreden onkruidverdelger glyfosaat’. Het bericht was gebaseerd op een Amerikaanse studie. Andere media berichten ook over deze studie. Op basis van dit soort berichten zou je het idee kunnen krijgen dat bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn. Maar klopt dat ook?

Vijf aandachtspunten bij berichtgeving over studies naar mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

13 juni 2018


Gebruik van voor geïntegreerde teelt waardevolle middelen onnodig beperkt binnen Milieukeur. Lees de vragen en opmerkingen bij ‘On the way to Planet Proof’ van Jolanda Wijsmuller en Hinse Boonstra
Vragen en opmerkingen bij 'On the way to Planet Proof

25 april 2018

De besluitvorming rond de neonicotinoïden is een 'catch 22'. Het draait daarbij namelijk om de Bee Guidance, een set nieuwe richtlijnen voor bijenonderzoek. Beslissingen op basis van deze richtlijnen brengt een effectief middelenpakket onnodig in gevaar. Lees verder voor de opinie van Hinse Boonstra:
Neonicotinoïden, een catch 22

27 maart 2018

Natuurlijk, groen of biologisch... toverwoorden als het gaat over duurzame landbouw en voedsel. Als het natuurlijk is, is het goed. Maar klopt dat eigenlijk wel? Lees hier de opinie van Hinse Boonstra, werkzaam voor Bayer, een producent van zówel biologische als chemische middelen:
De natuur is niet altijd leuk

6 maart 2018

In het debat over gewasbescherming gaat het vaak niet over het verbeteren van duurzaamheid, maar over het uitbannen van chemische gewasbescherming. Dit lijkt een doel op zich geworden. Hinse Boonstra, Agricultural Policy en Stakeholder Affairs manager Bayer, geeft zijn mening:
Gewasbescherming slachtoffer van symboolpolitiek

13 februari 2018

Neonicotionïden, Hinse Boonstra, Agricultural Policy en Stakeholder Affairs manager Bayer, blikt terug en kijkt vooruit:
Neonicotinoïdentrilogie nadert ontknoping