Producten

Emissiearm

Emissiearm wil zeggen het maximaal beperken dat gewasbeschermingsmiddelen terecht komen op plekken waar we ze niet willen hebben. Deels wordt dit geregeld middels de eerder genoemde toepassingsvoorwaarden op het etiket, met als meest bekende voorbeeld het voorschrijven van het gebruik van driftreducerende doppen, en het voorschrijven van maatregelen voor persoonlijke bescherming van de toepasser. Vaak vraagt het echter ook extra inspanning, met name in de volgende situaties;

  • Terugbrengen van emissie van het erf; handelingen op het erf zoals het vullen of schoonmaken van de veldspuit, fusthandling, of het ontsmetten van uitgangsmateriaal blijken via erfputten een verhoogd risico op emissie naar het oppervlaktewater op te leveren. Oplossingen om dit risico weg te nemen zijn beschikbaar, zoals Phytobac.

Afb.1. Bayer PhytoBac in gebruik
Afb.1. Een Phytobac is een goede oplossing voor het terugdringen van erfemissie

 

  • Terugbrengen van emissie van het land veroorzaakt door afspoeling. Als er bij overmatige regenval plasvorming optreed is het aan te bevelen dit water niet rechtstreeks naar de sloot te laten lopen, maar via een vegetatiestrook en eventueel een lagunegreppel, aangezien dit water restanten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen kan bevatten.