Producten

Oog voor de omgeving

De verbinding tussen boer en burger lijkt steeds lastiger te worden. Met een rap teruglopende  ‘boerendichtheid’ en een veranderende consumentenwens wordt de kloof tussen boer en burger steeds groter, met wantrouwen en onbegrip tot gevolg. Het is dan ook in toenemende mate belangrijk om als agrarische sector bewuster aandacht te hebben voor:

  • Ecologische en landschappelijke inpassing; zorg dragen voor de esthetische waarde van de omgeving, en voor de habitat van de fauna via onder andere het aanleggen van akkerranden, erfbeplanting en nestgelegenheid voor vogels.
  • Omwonenden; het verbinden van de agrarische activiteiten en de omgeving, communiceren met buurtbewoners, het creëren van transparantie.