Producten

Veilige middelen

Met veilige middelen bedoelen we dat er bij toepassing van het middel volgens het etiket geen onaanvaardbare effecten optreden.  Het gaat dus enerzijds om het registratie traject van het gewasbeschermingsmiddel, en anderzijds om de toepassing van het middel;

  • De registratie van een gewasbeschermingsmiddel; om te borgen dat een middel goed onderzocht wordt op veiligheid voor mens en milieu alvorens het door telers gebruikt kan worden is er een uiterst degelijk Europees registratie systeem in het leven geroepen. Dit systeem is hazard based, kent een onafhankelijke risico analyse, werkt altijd met een veiligheidsfactor van 10 tot 100, en wordt te allen tijde aangepast aan de laatste stand der wetenschap en techniek. Dit maakt gewasbeschermingsmiddelen tot de best onderzochte en veiligste binnen de chemische stoffen waar we in ons dagelijks leven mee in contact kunnen komen. Onderstaande factsheet weerspiegelt het toelatingstraject van in Nederland geregistreerde chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen.
  • De toepassing van het gewasbeschermingsmiddel; als het hierboven beschreven systeem zegt dat een gewasbeschermingsmiddel veilig is voor mens en milieu, dan is dat altijd gebaseerd op specifieke toepassingsvoorwaarden. Uitermate belangrijk dus dat deze toepassingsvoorwaarden door de toepasser gerespecteerd worden. Belangrijk dus dat er duidelijke regels zijn. De etiketten op de producten beschrijven precies hoe, wanneer en vaak ook met welke techniek het product toegepast dient te worden.