Producten

Hoge temperaturen, hoge insectendruk

Flipper tegen insecten, ook in biologische landbouw

Door de hoge temperaturen van de laatste week is er op dit moment sprake van een hoge insectendruk. In de biologische teelten is het vooral nu zaak om het gewas te controleren op aanwezige insecten en hier op in te spelen.

Flipper is onlangs opgenomen op de inputlijst van Skal en mag dus worden gebruikt in de biologische landbouw. Het heeft alleen een contactwerking, dus het raken van het plaaginsect is van belang voor een goed resultaat. Daarnaast is Flipper veilig voor bestuivers en nuttigen die een bijdrage kunnen leveren in de bestrijding van o.a. luizen.

Flipper is nu onder de RUB regeling (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) toegelaten en mag zowel in onbedekte als de bedekte teelten worden toegepast.

Flipper in 't kort:

  • Behandelen zodra de plaag wordt waargenomen;
  • Voldoende water gebruiken voor een goede bedekking;
  • Contactwerking, dus raken is essentieel;
  • Effectief op meerdere ontwikkelingsstadia (ei, larve, adult)
  • Behandeling herhalen indien noodzakelijk (interval 7 dagen);
  • Dosering 1-2% tegen luis, wittevlieg, mijten en trips;
  • Veilig voor nuttigen en bestuivers;
  • Gebruik zacht water (minimaal pH 7).