Producten

Regen doet het proevenplatform goed!

Nog ruim 2 weken te gaan tot de excursieperiode

Na een vrij droog voorjaar met een goede stand van de gewassen was de regen van de afgelopen dagen meer dan welkom. De gewassen doen het goed na deze regen. Zo ook op ons proevenplatform in Lelystad.

 

Afb.1. Overzicht van het proevenplatform in Lelystad

Dit jaar hebben we weer een proevenplatform aangelegd van ongeveer 3 ha bij het PPO in Lelystad. Op het platform liggen verschillende GBM proeven in akkerbouwgewassen als granen, aardappelen, mais, koolzaad, blauwmaanzaad, vlas, suikerbieten, graszaad, maar ook in groenteteelten zoals peen, uien, knolselderij en witlof. Daarnaast hebben we dit jaar twee zgn. multiweed proeven aangelegd. Hierin zijn verschillende onkruiden gezaaid en een brede reeks aan herbiciden toegepast. Klik voor een overzicht van het proefveld (PDF).

Ook hebben we dit jaar een veld met zaadgebonden ziekten in wintertarwe. Door de zaaizaadontsmetting komen we die ziekten in de praktijk niet vaak meer tegen. In de veldjes zijn de verschillen duidelijk waar te nemen. Wie kent deze ziekten nog?

Op onderstaand filmpje (stand van zaken begin juni) is goed te zien hoe de diverse gewassen op het platform zich ontwikkelen. Een aantal wintergewassen heeft al gebloeid terwijl de peen zich net begint te ontwikkelen. Kortom genoeg te zien!

 

Vanaf 26 juni t/m 7 juli hebben we onze relaties te gast op ons platform. Bent u nu ook geïnteresseerd? Op maandag 26 juni (13.30 uur t/m 16.30 uur) en 28 juni (18.30 uur t/m 21.00 uur) of op onze inloopmiddag 6 juli vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom op ons platform!

Wil u zich wel even aanmelden als u van plan bent te komen? Graag via de mail: sander.uwland@bayer.com

Noteer de inloopdagen op 11 en 12 september ook alvast in uw agenda. Ook in het najaar is er namelijk nog voldoende te zien op het proevenplatform. Denk aan verschillen fungicideproeven die we nu nog niet kunnen tonen in bijvoorbeeld de bieten of de witlof.