Producten

Update proevenplatform Lelystad

Inloopdagen 11 en 12 september

In laatste week van juni en de eerste week van juli hebben we de excursieperiodes gehad op ons proevenplatform in Lelystad. Onder grote belangstelling hebben we de diverse proeven op het bijna 3 ha grote platform aan een zeer divers gezelschap getoond.

Afb.1. Het proevenplatform in Lelystad.

We hebben echter nog niet alles kunnen laten zien. Door ons brede productenpakket kunnen we namelijk een teeltseizoen lang proeven laten zien. Veel gewassen hadden begin juli het veld goed en wel dicht en moesten nog aan de productie beginnen. Denk hierbij aan de suikerbieten, aardappelen, uien, knolselderij, peen, witlof en mais. We hebben in deze gewassen nog diverse onderwerpen te tonen, veelal gericht op de ziektebestrijding.

Inmiddels zijn ook de eerste proeven geoogst en zijn we druk bezig met het verwerken van de gegevens. Het gaat hier om de gewassen die al in het najaar van 2016 zijn gezaaid zoals tarwe en gerst, koolzaad en graszaad.

Omdat we de overige proeven graag nog willen tonen hebben we 2 inloopdagen gepland. Het gaat om maandag 11 en dinsdag 12 september. Noteer deze data alvast in uw agenda!

 

Hieronder een aantal actuele foto’s (9 augustus) van het platform. Bekijk ook deze vlog voor een indruk van de huidige situatie.

 

Afb.2. De eerste Phytophthora-aantasting in de aardappelen

 

Afb.3. Aardappelopslagbestrijding in mais, hoe zijn de resultaten later in het seizoen?

 

Afb.4. Een mooi blok knolselderij

 

Afb.5. De uien staan op het punt van strijken