Producten

Xentari sterk tegen rupsen in vruchtgroenten onder glas

Begin met toepassen bij het zien van verse vraat of de eerste kleine rupsen

De rupsendruk is hoog in de vruchtgroenten, met name in de  paprika heeft men al vanaf het voorjaar meer problemen met rupsen. Kort op de bal is de juiste aanpak. Start bij de eerste vraat en wacht niet tot de rupsen wat groter worden, want dan wordt het alleen maar moeilijker om ze allemaal te pakken. Maak ook gebruik van B.t’s en kies voor Xentari, de sterkste B.t in het segment.

Xentari is een middel vanuit natuurlijke oorsprong, het rupsenmiddel is een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis (spp aizawai). Xentari is sterk tegen alle rupsen die voorkomen in de vruchtgroenten onder glas. XenTari is zeer veilig voor alle nuttige insecten en bestuivers waardoor het prima past in elk geïntegreerd teeltsysteem.  Xentari mag ook worden toegepast in biologische teelten.

Voordelen van Xentari

Xentari is werkzaam  tegen een grote diversiteit van rupsen. Het werkt niet alleen tegen  de kleine rupsen van 2 cm en kleiner,  maar is juist ook heel sterk  tegen de grotere rupsen. Xentari kent geen MRL en is daardoor altijd in te zetten, ook als de grens van het aantal actieve stoffen of totaal percentage van de MRL is bereikt. Door Xentari regelmatig in uw spuitschema op te nemen is de kans op resistentie van de rupsen tegen andere middelen kleiner.

Toepassen van Xentari

Xentari dient voor het beste resultaat te worden gespoten met een dosering van 0,1% (100 gr/100 ltr). Begin met het toepassen bij het zien van verse vraat of de eerste kleine rupsen, indien nodig de behandeling na 7-10 dagen herhalen.

Door Xentari onderdoor te spuiten komt het middel onder het blad waardoor het beter beschermd is tegen zonlicht (afbraak UV en warmte). De pH van het water dient tussen de 6-8 te zijn.

Xentari in 't kort:
  • Op basis van Bacillus thuringiensis
  • Bevat de zeer actieve aizawai-stam
  • Middel van natuurlijke oorsprong
  • Weinig of geen zichtbaar spuitresidu
  • Zeer breedwerkend (vele rupsensoorten o.a. ook Duponchelia fovealis en Tuta absoluta)
  • Zeer breed toepasbaar (vrijwel alle bedekte en onbedekte teelten)
  • Zeer veilig voor het gewas
  • Past uitstekend in een geïntegreerde teeltsysteem
  • Toegestaan in de biologische landbouw (zie de SKAL inputlijst)