Producten

Certificatieschema waterzuivering voor Admire en Gaucho in kassen gereed

LTO Glaskracht Nederland en MPS ontwikkelen certificatieschema
Sinds 15 maart 2017 mogen glastelers imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Daarbij moet het gebruik en onderhoud van een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie door een geaccrediteerde organisatie gecertificeerd worden. Certificering geldt ook voor het aantonen dat een kas volledig gesloten is en er niet wordt geloosd. De certificering voor het gebruik van imidaclopridhoudende middelen in de glastuinbouw was tot op heden niet geregeld.

Door de inspanningen van LTO Glaskracht Nederland is een certificeringsschema waterzuivering ontwikkeld. Per 1 oktober 2017 wordt het voor glastuinbouwbedrijven mogelijk om met een certificaat aan te tonen dat het restwater dat zij lozen voor minimaal 99,5% van gewasbeschermingsmiddelen is gezuiverd. Met het vaststellen van het certificatieschema waterzuivering door MPS wordt invulling gegeven aan het wettelijk gebruiksvoorschrift op het etiket. Bedrijven die gebruik maken van een door de BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie met zuiveringsrendement van 99,5% voor imidacloprid en voldoen aan de eisen van het certificatieschema waterzuivering kunnen zich laten certificeren.

Voor de niet-lozingseis op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor imidaclopridhoudende middelen is LTO Glaskracht Nederland in overleg met het Ctgb. Het is nog niet duidelijk wanneer dit certificeringstraject voltooid is.

Lees voor meer informatie over het MPS certificatieschema waterzuivering het persbericht van LTO glaskracht