Producten

Succesvolle aftrap Forward Farm Field Academy

Eerste groep getraind in de module waterkwaliteit en praktijkoplossingen

Afgelopen vrijdag vond de aftrap van de Forward Farm Field Academy plaats met als eerste module het thema waterkwaliteit. Deze training is opgezet in een unieke samenwerking tussen Michel Jansen van Bayer Crop Science, Rien Klippel van de Unie van Waterschappen en Klaas Jilderda van TOPPS partner BASF. Middels een train-de-trainer insteek worden adviseurs en erfbetreders getraind in hun kennis en vaardigheden om zorg te dragen voor een goede waterkwaliteit en goede praktijkoplossingen om deze kwaliteit te verbeteren.

Met een afwisselend programma van theorie en praktijk krijgen de deelnemers alle facetten mee die in de praktijk noodzakelijk zijn. Met de opgedane kennis kunnen de adviseurs langs de  agrarische ondernemers om dit in de praktijk te brengen. Waterkwaliteit in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen blijft een speerpunt de komende jaren. Deze samenwerking om adviseurs en erfbetreders te trainen in het realiseren van bewustwording en gedragsverandering bij telers toont het belang van de focus op waterkwaliteit.

Afb.1. De eerste groep is getraind!