Producten

Restricties voor Subliem ook voor het seizoen 2018 nog van kracht

In aardappelen voor menselijke of dierlijke consumptie mag geen Subliem gebruikt zijn
Voor pencycuron, een van de actieve stoffen in Subliem, loopt bij de EFSA (European Food and Safety Agency) nog steeds een aanvraag voor een nieuwe MRL. In een normaal herbeoordelingstraject was over deze aanvraag al een besluit genomen. Helaas is het op dit moment nog steeds onduidelijk wanneer de behandeling zal plaatsvinden. Het is daarom zeker dat de nieuwe MRL niet voor komend seizoen van kracht gaat zijn. De wettelijke termijnen voor besluitvorming en publicatie bieden daartoe geen ruimte meer.

Voor komend seizoen blijft Subliem beschikbaar voor toepassing in pootaardappelen met in achtneming van de restricties van het W2 etiket. Deze restrictie verbiedt menselijke- en dierlijke consumptie van geteelde aardappelen, wat betekent dat bovenmaats pootgoed en aardappelen afkomstig van afgekeurde pootgoedpercelen niet in het consumptie- of vervoederkanaal gebracht mogen worden.

Zie deze link voor het eerdere bericht over Subliem (november 2016).