Producten

Warm herfstweer, wees alert op bladluizen in wintergraan

Voorkom schade door virus: spuit tijdig Decis in wintertarwe en wintergerst
Deze dagen maken we een ware “herfst-warmtegolf” mee. Ongekend: dagtemperaturen boven de 20° C en nachttemperaturen die normaal in oktober overdag bereikt worden. Mooi voor het rooien van aardappels en bieten. Maar ook een gevaar wat betreft de luizendruk in wintertarwe en wintergerst! Bladluisaantallen zullen bij deze warme omstandigheden flink toenemen en ze zijn ook veel actiever.

Dit vormt een groot gevaar voor verspreiding van het gerstevergelingsvirus in tarwe en gerst. Vroege infecties met gerstevergelingsvirus leiden in tarwe en gerst vaak tot ernstige opbrengstverliezen.

Het is daarom zeker aan te bevelen een bestrijding uit te voeren in opgekomen tarwe en gerst indien bladluizen aangetroffen worden.

Kies daarvoor Decis 0,25 l/ha.

Indien nodig kan de bespuiting na 2 à 3 weken worden herhaald. Decis kan ook uitstekend worden gemengd bij de na-opkomst onkruidbestrijding met Herold.

N.b.: Decis is het enige pyrethroïde dat toegelaten is ter bestrijding van bladluizen in granen in het najaar. Decis mag 2x gespoten worden in de periode september t/m november. Let op: overige gangbare pyrethroïden hebben géén toelating in het najaar!


Afb. 1. Als in het voorjaar de vergelingsvirusplekken in tarwe zich gaan aftekenen is het te laat! Spuit in dit (extreem) warme najaar tijdig tegen bladluizen in tarwe en gerst.
Save