Producten

STORL stimuleert verantwoorde afvoer restanten en lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen

Mogelijkheid om ook voor inzamelingsacties een vergoeding te ontvangen is onlangs geintroduceerd
STORL (Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) maakt het mogelijk dat telers en loonwerkers restanten van gewasbeschermingsmiddelen en lege verpakkingen met STORL-KGA logo kosteloos kunnen inleveren bij de afvaldepots van gemeenten. De gemeenten worden hiervoor vergoed door de gewasbeschermingsbedrijven. Nieuw is dat nu ook georganiseerde inzamelacties op financiële steun kunnen rekenen.

Doelstelling is het stimuleren van een verantwoorde afvoer van restanten en lege verpakkingen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Dit gebeurt door het verstrekken van vergoedingen aan gemeenten die dit materiaal via hun milieustraat of KCA-depot innemen. Het gaat hierbij om lege verpakkingen met het STORL-logo Klein Gevaarlijk Afval en om restanten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig van boeren, tuinders en loonwerkers.

Onlangs heeft de STORL de mogelijkheid geïntroduceerd om ook voor inzamelingsacties een vergoeding te ontvangen. Dit gaat dan om inzamelingsacties van lege verpakkingen en restanten die door een LTO-organisatie of CDG-gecertificeerde distributeur samen met een afvalinzamelaar worden georganiseerd. Bijvoorbeeld tijdens een open dag.

Er gelden wel voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Deze staan vermeld op de website van de STORL, waar ook het aanmeldingsformulier is te vinden.