Producten

Bayer maakt veiligheidsstudies openbaar

Transparantie kan bijdragen aan een open dialoog over gewasbescherming
Vandaag lanceert Bayer een speciale website die toegang geeft tot veiligheidsstudies van gewasbeschermingsmiddelen. Met dit initiatief willen wij de transparantie over onze middelen verder vergroten.

De website bevat samenvattingen van studies naar effecten op mens en milieu van ongeveer 20 stoffen. Voor één stof, imidacloprid, zijn naast de samenvattingen, reeds een aantal volledige studies beschikbaar. In 2018 en verder zullen ook voor andere stoffen samenvattingen en studies beschikbaar worden gemaakt. Alleen personen of partijen zonder commerciële belangen krijgen toegang tot de studies.
 
Wij beseffen dat de toelating van middelen en de wetenschap daarachter complex is. De website biedt naast de studies dan ook video’s, infographics en ander informatiemateriaal om dit uit te leggen.

Door onze veiligheidsstudies openbaar te maken en hier uitleg bij te geven, willen wij bijdragen aan een open dialoog over de veiligheid van onze producten.

Voor meer informatie bezoek de transparantie website of lees de two pager ‘Demystifying Science: Enabling access to safety studies’ over dit initiatief.Afb.1. Bayer geeft toegang tot veiligheidsstudies van gewasbeschermingsmiddelen