Producten

Toelating Cantack in o.a. aardbeien en boomkwekerij (onbedekte teelt) beëindigd

Herregistratie Cantack heeft gevolgen voor een aantal teelten
Bij de herregistratie van Cantack in december zijn naast een aantal uitbreidingen helaas de volgende teelten komen te vervallen:
  • Vermeerderingsteelt van aardbeien
  • Onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en openbaar groen
De bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten blijft behouden met maximaal 3 toepassingen per blok en maximaal 3 blokken per 12 maanden.

Voor het oude W2 en W3* etiket geldt:
Aflevertermijn: 1 april 2018
Opgebruiktermijn: 1 oktober 2018

* Het W3 etiket is nooit door Bayer Crop Science uitgeleverd. Telers die voor 1 april nog Cantack met het W2 etiket op voorraad hebben staan, mogen dit product nog opgebruiken tot 1 oktober 2018.