Producten

Bestrijding wittevlieg in aardbei nu actueel

Ideaal moment voor bestrijding wittevlieg met Flipper
De doorteelten aardbei onder glas zijn weer aan de groei. Door de goede weersomstandigheden met veel zon groeit niet alleen het gewas lekker door, ook de populatie wittevlieg kan snel toenemen. Met het knippen van het oude blad wordt al veel wittevlieg opgeruimd.

In de strategie tegen wittevlieg is nu het moment aangebroken om Flipper in te zetten. Het is nu mogelijk om de onderzijde van het blad te raken. Positioneer de spuitdoppen zo, dat het gewas van alle kanten goed wordt geraakt. Flipper heeft een werking op alle stadia van wittevlieg, maar ook aanwezige luizen, trips en spint kunnen worden bestreden. Houd een dosering aan van 1%, pas Flipper solo toe en géén uitvloeier toevoegen. De ervaring leert ons dat de tweede helft van de middag het beste moment van toepassen is. De insecten zijn op dat moment het meest actief en het best te raken. Herhaal de toepassing indien nodig na 7 dagen.

Tips voor een goede toepassing:
  • 1% dosering
  • Maximaal drie achtereenvolgende toepassingen
  • Solo toepassen
  • Hardheid water < 16,8° dH
  • Opslag Flipper boven 10°C
  • Start tijdig op een beginnende populatie
  • Veilig voor nuttigen en bestuivers.