Producten

Etiket Serenade voor bedekte teelten gewijzigd

Beperking in aantal toepassingen voor vruchtgroenten van Cucurbitaceae met en zonder eetbare schil en de teelt van roos
In februari j.l is het etiket van Serenade omgezet van W2 naar W3. Helaas is er een beperking in de hoeveelheid toepassingen op het etiket gekomen voor vruchtgroenten van Cucurbitaceae met en zonder eetbare schil en de teelt van roos.

De wijziging betreft een verlaging van het aantal toepassingen per jaar in de bedekte teelt van:
  • Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil van maximaal 9 toepassingen per teeltcyclus naar 9 toepassingen per 12 maanden
  • Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil van maximaal 9 toepassingen per teeltcyclus naar 9 toepassingen per 12 maanden
  • Rozen van maximaal 25 naar 15 toepassingen per 12 maanden
Voor het oude W2 etiket geldt:
Aflevertermijn: 1 juni 2018
Opgebruiktermijn: 1 juni 2019