Producten

Minimaal 75% driftreductie vanaf dit seizoen verplicht op alle percelen

Op etiketten van nieuwe of herbeoordeelde middelen staan vanaf nu Driftreductie Techniek klassen (DTR's) vermeld
Vanaf dit jaar is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 75% driftreductie verplicht op alle percelen. Ongeacht of deze percelen wel of niet aan oppervlaktewater grenzen. Dit is aangepast in het algemeen lozingenbesluit. Aanvullende driftreductie eisen per product worden op de etiketten van nieuwe middelen en van opnieuw beoordeelde middelen voortaan aangegeven met DRT (DriftReductie Techniek) klassen en worden daarmee niet meer helemaal gespecificeerd.

Het voordeel is dat de etiketten niet steeds gewijzigd hoeven te worden wanneer zich een nieuwe driftreductietechniek aandient die invulling geeft aan een bepaalde mate van driftreductie. Deze techniek kan dan simpelweg worden bijgeschreven op de DRT-lijst.

Bijvoorbeeld bij het nieuwe graanherbicide Cossack Star staan 2 DRT klassen vemeld. Bij toepassing van 0,2 kg/ha Cossack Star en DRT 75% geldt een teeltvrije zone van 1,25 meter. Wanneer 0,2 kg/ha Cossack Star met DRT 90% óf 0,18 kg/ha Cossack Star met DRT 75% wordt toegepast, dan vervalt deze teeltvrije zone. Let op: voor granen die geteeld worden langs oppervlaktewater geldt wel altijd een teeltvrije zone van 50 cm!

We adviseren daarom bij voorkeur 0,2 kg/ha Cossack Star toe te passen met één van de technieken uit de klasse DRT 90%. Kan dat niet, gebruik dan 0,18 kg/ha bij een DRT 75% die vanaf dit seizoen al minimaal verplicht is op alle percelen.

Op de site van www.helpdeskwater.nl staat de lijst met daarin de indeling van beschikbare driftreducerende spuittechnieken in DRT-klassen vermeld.


Afb.1. Kies een voorgeschreven driftreducerende spuittechniek uit de DRT-klassenlijst