Producten

Een knolbehandeling is de eerste stap naar een mooie oogst

Onderzoek laat goede resultaten zien op Rhizoctonia en zilverschurft
Een mooie oogst, dat wil iedere teler. De kilo’s bepalen uiteindelijk een groot deel van het resultaat. Maar een ‘mooie’ opbrengst is natuurlijk ook een partij pootaardappelen zonder Rhizoctonia en zilverschurft.

Op het proevenplatform in Lelystad lagen in 2017 twee knolbehandelingsproeven:

Rhizoctonia-proef
Het pootgoed dat in 2017 in deze proef gepoot is, had een Rhizoctonia Index (RI) van 42. Dat zijn zwaar bezette knollen. De beoordeling is gedaan op 2 november. Zowel Moncereen Pro als Emesto Silver laten een zeer goede werking zien op Rhizoctonia. Zie ook onderstaande tabel.

Zilverschurft-proef

Op een andere partij aardappelen die op dezelfde locatie is gepoot zat tijdens het poten behoorlijk wat zilverschurft. Tijdens een beoordeling op 10 januari was goed te zien dat in het onbehandelde object de zilverschurft overgedragen is van de moeder- naar de dochterknollen (een aantasting van 33% in het geoogste materiaal). De behandelde objecten laten een goede vermindering van de zilverschurft-aantasting zien.

In de tabel hieronder de objecten van beide proeven met de daarbij behorende resultaten.

 
object Rizoctonia Index (RI)  
% zilverschurft op de knol  
 1.  
 Onbehandeld  42  33       
 2.  Moncereen Pro (0,6 l/ton aardappelen)     
 4  3,9
 3.  Emesto Silver (0,2 l/ton aardappelen)             
 6  2,4Afb.1. Links onbehandeld, in het midden Moncereen Pro (0,6 l/ton) en rechts Emesto Silver (0,2 l/ton)