Producten

Etiket Previcur Energy uitgebreid

Uitbreiding in diverse tuinbouwgewassen

Het etiket van Previcur Energy is door het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) uitgebreid in de volgende gewassen:

  • De volledige groep van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil en niet eetbare schil (bedekte substraatteelt). Door deze uitbreiding mag Previcur Energy ook in teelten als augurk en meloen worden toegepast
  • Witlof (trekteelt) tegen wortelrot
  • Grondgebonden bedekte teelt van bloemisterijgewassen als aangietbehandeling
  • Onbedekte teelt van bloemisterijgewassen. Op het vorige etiket  waren een aantal bloemisterijgewassen toegelaten. Door deze uitbreiding mag Previcur Energy breed in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen worden toegepast
  • Bedekte teelt van coniferen, sierheesters, bos-en haagplantsoen
  • Bedekte en onbedekte teelt van vaste planten

Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Aflever- en opgebruiktermijn oude W4 etiket:

  • Aflevertermijn: 1 juli 2019
  • Opgebruiktermijn: 1 juli 2020