Producten

Dompelbehandeling Admire voor inpakbedrijven en exporteurs weer mogelijk

Ctgb akkoord met voorgestelde wijzigingen Admire

In de collegevergadering van februari heeft het Ctgb de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd om het gebruik van Admire door inpakbedrijven en exporteurs van bloembollen weer mogelijk te maken.

Om Admire te kunnen kopen en op voorraad te hebben, dienen inpakbedrijven en exporteurs aan de volgende voorwaarden van het etiket te voldoen:

  • Dat hij bollen behandelt voor verkoop en export
  • Dat hij wordt vermeld op een lijst van exporteurs/inpakkers die door Anthos wordt gepubliceerd
  • Dat hij bij de koop een CDG verklaring Gebruik Dompelbehandeling Admire overlegt waarmee hij aangeeft geen kas in gebruik te hebben of een kas in gebruik heeft die voldoet aan de eisen volgens het etiket.

Nieuw W nummer: W21

Uitverkooptermijntermijn en opgebruiktermijn W20: Niet van toepassing (W20 kan worden opgebruikt).

Handelsbedrijven die in aanmerking willen komen voor levering van Admire worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met Anthos.

Deze wijziging is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Anthos, Agrodis Stuurgroep Bloembollen, Stichting CDG en Bayer Crop Science.