Producten

Atlantis Star en Cossack Star ook veilig voor volgteelt tulpen

Onderzoek gedurende teelt en afbroei tulpen afgerond

Bij de introductie van nieuwe voorjaarsherbiciden in wintertarwe krijg je vanuit de bloembollenteelt al snel de vraag: “Kunnen we dan na de oogst van de tarwe in het najaar tulpen planten?” Samen met het registratieonderzoek van Cossack Star en Atlantis Star heeft Bayer daarom in 2016 direct een uitgebreid onderzoek in de volgteelten tulp en lelie opgestart. Het onderzoek in tulp is nu afgerond.

Conclusie: na het gebruik van Cossack Star of Atlantis Star in wintertarwe kunnen tulpen veilig als volggewas worden geteeld.

Samen met het eerder toegelaten, ook veilige, Pacifica Plus, kunnen beide middelen dus nu worden ingezet op wintertarwepercelen waarop in het najaar tulpen geplant gaan worden.

Korte samenvatting van het onderzoek:

  • Cossack Star en Atlantis Star werden gespoten op 18 mei 2016 in zowel de hoogste etiketdosering, resp. 0,2 kg/ha en 0,33 kg/ha alsmede in de dubbele etiketdosering, resp. 0,4 kg/ha en 0,66 kg/ha en vergeleken met onbehandeld.
  • De tulpen (cultivar World’s Favourite) werden geplant op 10 nov. 2016.
  • Vanaf opkomst (2 maart 2017), bloei/koppen (26 april 2017) tot en met het rooien (27 juni 2017) zijn geen verschillen tussen de objecten waargenomen.

Afb. 1. Geen verschil tussen de objecten in tulp, d.d. 30 maart 2017 (links) en 19 april 2-17 (rechts) 

 

  • Van de gerooide bollen werden bollen (bolmaat 12-14) geprepareerd en afgebroeid.
  • Tijdens de afbroei werden waarnemingen verricht op groei en bloemontwikkeling. Lengte en gewicht van de bloemstelen werden gemeten. In al deze parameters werden geen verschillen als gevolg van de tarwe-voorjaarsherbiciden vastgesteld.

Afb.2. Geen verschil tussen de objecten tijdens de afbroei in tulp, d.d. 11 jan. 2018 (links) en 1 febr. 2018 (rechts)

 

Tijdens de teelt van leliebollen in 2017 zijn geen significante verschillen in groei, ontwikkeling en opbrengst vastgesteld. Wanneer dit onderzoek in de volgteelt lelies, na de afbroei van de geoogste lelies gedurende april t/m juli 2018, is afgerond, zullen de definitieve conclusies worden getrokken.