Producten

Handige link naar de Drift Reductie Technieken (DRT)- en Drift Reductie Doppen (DRD) lijsten

Beide lijsten zijn gemakkelijk te vinden op onze website onder het tabblad Producten

Vanaf dit jaar is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 75% driftreductie verplicht op alle percelen. Ongeacht of deze percelen wel of niet aan oppervlaktewater grenzen. Dit is aangepast in het Activiteitenbesluit. Aanvullende driftreductie eisen per individueel product worden bij nieuwe of aangepaste etiketten (bijv. bij een uitbreiding of een inperking van een toelating) voortaan aangegeven met DRT (Drift Reductie Techniek) klassen en worden daarmee niet meer helemaal gespecificeerd zoals voorheen. Het voordeel is dat etiketten niet steeds gewijzigd hoeven te worden wanneer zich een nieuwe driftreductietechniek aandient die invulling geeft aan een bepaalde mate van driftreductie die op dat specifieke product van toepassing is. Deze techniek kan dan simpelweg worden bijgeschreven op de DRT-lijst.

Op onze website op de homepage is onder het tabblad Producten nu ook een kopje DRT-DRD opgenomen. Hier staat ook de link die verwijst naar de website van de Helpdesk Water waar de meest recente lijsten met Drift Reductie Techniek klassen en Drift Reductie Doppen kunnen worden geraadpleegd.

Afb.1. DRT-DRD lijsten nu makkelijk te vinden via onze website