Producten

Door het natte najaar minder wintertarwe en daarom meer zomertarwe.

Pacifica Plus: het enige middel tegen straatgras in zomertarwe

Door de natte herfst is er afgelopen najaar duidelijk minder wintertarwe ingezaaid en is afgelopen maanden juist meer zomertarwe ingezaaid.
Belangrijk om te weten is dat Pacifica Plus het enige middel is op basis van mesosulfuron, dat ook is toegelaten in zomertarwe.

Pacifica Plus 0,3 kg/ha, aangevuld met een externe hulpstof (bv Robbester of Actirob B 1 l/ha), heeft een goede werking tegen straatgras, mits tijdig ingezet op klein straatgras en wanneer het wordt toegepast onder groeizame omstandigheden.

Pacifica Plus werkt ook tegen andere grassen en tegen breedbladige onkruiden als kamille, muur, kleefkruid en herderstasje en kan gecombineerd met middelen met een breder spectrum tegen breedbladige onkruiden.

Afb. 1. Door het natte najaar is er minder wintertarwe en afgelopen tijd juist meer zomertarwe uitgezaaid.