Producten

Onkruidbestrijding in suikerbieten kan van start

Resistente melden en ganzenvoetachtigen steeds groter wordend probleem

Na een trage start van het zaaiseizoen zal met de huidige temperaturen en drogende omstandigheden de uitzaai van suikerbieten waarschijnlijk snel een inhaalslag maken. De vroeg gezaaide bieten staan erop of zullen met deze temperaturen nu snel kiemen. De eerste na-opkomst bespuitingen kunnen daarom al snel uitgevoerd worden. Laat u niet verrassen, voordat u het weet zijn onkruiden (te) groot! Controleer de bieten op diverse onkruiden en wees scherp op de bestrijding van (resistente) melganzenvoet en uitstaande melde. De resistentieproblemen met beide onkruiden nemen met name in het zuiden van het land jaar op jaar sterk toe.

Zo vroeg mogelijk spuiten

Een belangrijke maatregel om resistente of moeilijk te bestrijden melden en ganzenvoetachtigen te voorkomen is een tijdige onkruidbestrijding. Dat wil zeggen: zodra de eerste kiemlobben van het onkruid zichtbaar zijn (zie afbeelding 1, op afbeelding 2 is het al te laat!). Nog een essentiële factor is de juiste middelenkeuze. Om resistentievorming te voorkomen moet je zo dicht mogelijk bij de 100 procent bestrijding zien te komen. Betanal Maxxpro, aangevuld met Goltix® is een solide basis voor de bestrijding van een zeer breed spectrum aan onkruiden. Ook voor de moeilijk te bestrijden melden en ganzenvoetachtigen is Betanal Maxxpro een uitstekende basis.

Afb.1. ((links); eerste kiemlob van uitstaande melde gestrekt, afb.2. (rechts); te laat voor de bestrijding van uitstaande melde!

10 tot 15 procent betere bestrijding

Er zitten qua werking flinke verschillen tussen Betanal Maxxpro en andere op de markt zijnde samengestelde producten of systemen op basis van losse componenten (BOGT). Vooral de OD-formulering en de activator lenacil in Betanal Maxxpro zorgen voor een duidelijke plus. Uit tal van proeven blijkt dat lenacil de werkzame stoffen desmedifam, ethofumesaat en fenmedifam een flinke boost geeft, waardoor ze nog effectiever zijn. Daarnaast zorgt de OD-formulering (Olie Dispersie, red.) ervoor dat de werkzame stoffen dieper in de onkruidplanten doordringen. Vooral onder mindere spuitomstandigheden maakt deze formulering een duidelijk verschil. In de praktijk zien we dat het bestrijdingspercentage daardoor 10 tot 15 procent hoger ligt dan bij toepassing van andere samengestelde producten of systemen op basis van losse componenten (BOGT). Bedenk dat het verschil vaak gemaakt wordt bij de eerste behandeling tegen onkruiden. Daarom is starten met Betanal Maxxpro vaak de beste keuze.

Beter milieuprofiel

De totale hoeveelheid werkzame stof toegepast met Betanal Maxxpro per hectare is aanmerkelijk lager dan via andere samengestelde producten of losse componenten (fenmedifam, ethofumesaat en desmedifam). Bij Betanal Maxxpro komt de totale hoeveelheid werkzame stof uit op 261 gram per hectare, terwijl dit bij samengestelde producten of losse componenten tussen de 358 en 520 gram ligt. De lagere hoeveelheid werkzame stof per hectare met zelfs een betere werking is volledig toe te spitsen op de activatortechnologie van lenacil en de unieke doorontwikkelde formuleringstechnologie van de OD formulering. Een betere werking met een beter milieuprofiel dus!

Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA.