Producten

Inzet Movento tegen galmijt vraagt om precisie

Respecteer de spelregels van Movento voor een goede effectiviteit én gewasveiligheid

De afgelopen week zijn de bloembolgewassen hard gegroeid en worden de eerste bloemen gekopt. Dit betekent dat de bestrijding van tulpengalmijt binnenkort moet worden uitgevoerd.

Sinds de toelating van Movento op mijten in het voorjaar van 2014, naast de al bestaande toelating op insecten als luis en trips, is het de enige mogelijkheid op een goede bescherming tegen tulpengalmijt voor in de bewaring van tulpen.

Met Movento is er de zekerheid voor een goede bescherming tegen tulpengalmijt mits de toepassing goed wordt uitgevoerd. De toepassing van Movento is echter niet geheel zonder risico en vraagt om een serieuze benadering.

Movento spelregels voor bloembollen

Het toepassen van Movento in de teelt van tulpen kan in de nateelt mogelijk leiden tot een versterking van het optreden van verklevingsverschijnselen. Beperk dit risico door onderstaande maatregelen met betrekking tot het aantal toepassingen, spuitinterval en wachttijd tot andere bespuitingen in acht te nemen.

  • Maximaal twee bespuitingen in tulp uitvoeren, met een minimale interval van 14 dagen.
  • Pas Movento toe in een dosering van 0,5 l/ha
  • De eerste toepassing binnen 1 week na de bloei uitvoeren.
  • Movento niet gemengd toepassen.
  • Movento niet toepassen in een schema waar ook minerale olie en/of grassenmiddelen in worden toegepast.
  • Movento toepassen onder omstandigheden waarbij het middel goed wordt opgenomen.
  • Gebruik voldoende water (minimaal 300 liter/ha)
  • De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting en de daarop volgende Movento toepassing is bij insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden (excl. grassenmiddelen) 5 dagen. Bij een bespuiting na de Movento-toepassing geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van 2 dagen en voor herbiciden (excl. grassenmiddelen) een wachttijd van 3 dagen.
Ondanks het nadrukkelijk naleven van de spelregels is het optreden van verkleving in bloembollenof bloemknollen niet uit te sluiten. Overleg daarom zowel met uw afnemer als leverancier over het wel of niet inzetten van Movento in de teelt.