Producten

Nieuwe toelating Sivanto Prime in bedekte teelt van aardbeien

Welkome aanvulling in de bestrijding van wittevlieg, luis en trips

Onlangs is Sivanto Prime toegelaten in de bedekte teelt van aardbeien. Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking en werkt tegen wittevlieg, luis en trips. Zowel de larven als de adulten worden bestreden. Naast de contactwerking wordt de werkzame stof van Sivanto Prime ook opgenomen door het blad en opwaarts systemisch getransporteerd richting de groeipunten. Het is van belang om voldoende water te gebruiken bij de toepassing van Sivanto Prime, hierbij is een uitvloeier niet noodzakelijk.

In de geïntegreerde teelt van aardbei kan Sivanto Prime uitstekend worden toegepast omdat het middel voor de meeste nuttigen en bestuivers veilig is. Met de inzet van roofwantsen moet worden opgelet. Sivanto Prime mag tijdens de bloei worden toegepast mits niet gemengd wordt met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3). Om resistentie te voorkomen dient afgewisseld te worden met middelen uit een andere chemische groep. Te denken valt aan Oberon in de bedekte niet grondgebonden teelt.

Advies Sivanto Prime

Voor de bestrijding van wittevlieg kan Sivanto Prime worden ingezet in een dosering van 0,0625%. Met deze dosering worden ook luizen en trips bestreden. Indien Sivanto Prime alleen voor luizen wordt ingezet is 0,05% voldoende. Zet Sivanto Prime bij voorkeur in vanaf het moment dat er bloei aanwezig is. Indien nodig kan Sivanto Prime worden herhaald na 10 dagen in de niet-grondgebonden bedekte teelt van aardbei om de cyclus van het plaaginsect te doorbreken.

Adviesschema Sivanto Prime aardbei

Tips voor een juiste toepassing:

  • In de niet-grondgebonden bedekte teelt maximaal 2 toepassingen per 12 maanden, interval 10 dagen.
  • In de grondgebonden bedekte teelt maximaal 1 toepassing per 12 maanden.
  • Veiligheidstermijn 3 dagen.
  • Mag toegepast worden tijdens de bloei.
  • Veilig voor nuttigen, m.u.v. roofwantsen.
  • Veilig voor bestuivers.
  • Niet mengen met DMI-Fungiciden (FRAC groep 3) tijdens de bloei.
  • Werkzaam tegen o.a. wittevlieg, trips en luis.
  • Gebruik voldoende water, een uitvloeier is niet nodig.