Producten

De laatste jaren is er duidelijk meer aandacht nodig voor bestrijding bladschimmels in bieten

Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij het verwijderen van schieters

Door de toegenomen noodzakelijke aandacht voor de bestrijding van bladschimmels in bieten, is het belangrijk dat er ook rekening wordt gehouden met herbetreding van behandelde percelen. Bij het verwijderen van schieters in bieten wordt nu nauwelijks rekening gehouden met het tijdstip waarop bespuitingen tegen bladschimmels worden ingezet.

Langdurige blootstelling aan restanten van fungiciden die aanwezig zijn op het bietengewas, kort na de toepassing, moet worden voorkomen. Dit blootstellingsrisico neemt toe naarmate er weinig tot geen beschermende kledij gebruikt wordt (handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen). Dit is het geval bij het verwijderen van schieters in bieten omdat deze activiteit vaak wordt uitgevoerd bij mooie weersomstandigheden.

Daarom adviseren wij om schieters al voor de fungicidebespuiting te verwijderen. Is dat niet mogelijk, wacht hier dan mee tot minimaal 14 dagen na een fungicidebespuiting. Zo kan op een vrij eenvoudige manier onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden voorkomen worden.

Wanneer slechts een enkele schieter verwijderd moet worden, of als er door een perceel gelopen wordt om te kijken of bladschimmels zich weer opnieuw uitbreiden, dan is de blootstelling zo laag dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico.

 

Afb. 1. Een bietenperceel met schieters. Voorkom onnodige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij het verwijderen van deze schieters