Producten

EU lidstaten besluiten tot een verbod op alle buitentoepassingen van drie neonicotinoïden

Alleen het gebruik in bedekte teelt blijft mogelijk

De EU-lidstaten hebben op 27 april 2018 ingestemd met een verbod in de Europese Unie op buitentoepassingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de drie neonicotinoïden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Deze beslissing is gebaseerd op risicobeoordelingsconclusies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

We blijven ervan overtuigd dat deze beperkingen niet gerechtvaardigd zijn omdat onze producten veilig zijn bij verantwoord gebruik volgens de instructies op het etiket. Helaas  hebben onze inhoudelijke argumenten de besluitvormers niet kunnen overtuigen.

Inhoud van de beperkingen:

  • De vastgestelde voorschriften verbieden het in de handel brengen, de verkoop en het gebruik van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die een van de drie werkzame stoffen bevatten, behalve die voor gebruik in bedekte teelten waar het gewas gedurende de gehele levenscyclus in de kas blijft en niet buiten wordt uitgeplant.
  • Naast de sinds 2013 reeds beperkte toepassingen verbieden de voorschriften alle (resterende) toepassingen in buitenteelten, inclusief zaadbehandeling en uitzaai van zaad behandeld met imidacloprid-, thiamethoxam- en clothianidine-bevattende producten.
    • Rekening houdend met de toegekende respijtperiode, zal de volledige reikwijdte van de verbodsbepalingen over ongeveer 3-9 maanden in werking treden (exacte tijdlijnen kunnen per lidstaat verschillen). Dit betekent dat de beperkingen waarschijnlijk snel zullen worden geïmplementeerd.

De Bayer producten die door de aangekondigde maatregelen geraakt zullen worden zijn de imidacloprid- of clothianidin-bevattende Admire, Gaucho Tuinbouw en Poncho Beta.

Op dit moment moeten we de concrete implicaties van het besluit nog analyseren en wachten op verdere informatie over de respectievelijke implementatie termijnen in elk van de EU-lidstaten. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we hierover communiceren.

Voor de duidelijkheid willen we hier nog melden dat de registratie van thiacloprid bevattende middelen ongewijzigd blijft. Aan de toelating en toepassingsmogelijkheden van Calypso en Sonido verandert daarom niets!