Producten

Bestrijding ritnaalden en emelten met Bio 1020

Bio 1020 ook in veel buitenteelten – zowel gangbaar als biologisch – inzetbaar

Met de ‘derdenuitbreiding’ van afgelopen najaar kan Bio 1020 ook ingezet worden in onder andere alle bladgroenten (o.a. sla), de groep van wortel- en knolgewassen (o.a. alle soorten peen en knolselderij), cichorei en witlof, de groep van peulvruchten en diverse kruidenteelten.

Bio 1020 is een insecticide op basis van de insecten pathogene schimmel  Metarhizium anisopliae stam F52. Na inwerken in de bodem kiemt de schimmel bij contact met het bodeminsect en dringt deze het insect binnen. Op deze wijze worden onder andere ritnaalden en emelten langdurig bestreden zonder dat er sprake is van residu.

Advies en tips bij de toepassing van Bio 1020:

  • 12,5 kg/ha Bio 1020 strooien en inwerken voor zaaien of planten
  • Optimale werking bij temperaturen tussen 15 °C en 30 °C
  • Na openen van de verpakking het product vlot verwerken. Ongeopende verpakking bij kamertemperatuur maximaal één jaar te bewaren.
  • Geen residu of veiligheidstermijn
  • Maximaal twee toepassingen per teeltcyclus of 12 maanden met een interval van 7 dagen