Producten

Actuele ziektensituatie in wintertarwe (3) - 2018

Vooral septoria, maar ook sneeuwschimmel en meeldauw zijn actief

De tarwe ontwikkelt zich met vocht en warmte bijzonder vlot. De gewasstand is in het algemeen prima. De enige dissonant is momenteel septoria. Deze ziekte heeft met de heftige regenval van midden april en begin mei veel infectiekansen gekregen. De sporen spetteren tijdens buien omhoog in het gewas. Ziektenbestrijding is effectief, maar helaas nooit in staat om septoria volledig uit te schakelen.

Terwijl we normaal een daling van het aangetast bladoppervlak zien door de snelle groei van gezonde, nieuwe bladetages, blijft nu dit percentage bladaantasting gelijk of neemt de septoriadruk in het gewas nog zelfs verder toe.

Onderin het gewas vinden we meer dan gemiddeld sneeuwschimmel. In het zuiden van het land is met het vochtige, warmere weer ook meeldauw weer actief geworden. Gele roest is door de inmiddels uitgevoerde bladziektenbestrijdingen prima bestreden en ook (nog) niet weer actief.

Het vlagblad zal nu snel tevoorschijn gaan komen, tijd voor de afrijpingsziektenbestrijding (T2).

Kies dan het beste middel op septoria: Ascra Xpro. Ascra Xpro heeft 3 actieve stoffen, die alle 3 (!) ijzersterk zijn tegen septoria. Ook ondersteunen zij elkaar in het septoria-resistentiemanagement!

T2-bespuiting: Ascra Xpro 1,1 l/ha.

In grafiek 1 staat de ziektendruk per jaar en per ziekte weergegeven in 3 klassen: vrij van ziekte // licht (1-50 % vd planten) aangetast // zwaar (= 51-100 % vd planten) aangetast.

In grafiek 2 is de mate van aantasting weergegeven met een gemiddelde “barometer score”.

Fig. 1:   Bayer Ziektenmonitoring Wintertarwe 2018. Gemiddelde ziektendruk (week 19)

Fig. 2:   Bayer Ziektenmonitoring Wintertarwe 2018. Gemiddelde barometer score (week 19) 

 

Fig 3: Nieuwe septoria komt omhoog in het gewas (ras Johnny, Budel) 

Fig 4:    Mooi perceel tarwe in de Achterhoek.
 
Save