Producten

Bestrijding tweede generatie perenbladvlo wordt actueel

Zet Movento in onder groeizame omstandigheden voor de beste opname

Door de hogere temperaturen van afgelopen dagen is de ontwikkeling van het gewas maar ook van de perenbladvlooien snel gegaan. Houd de ontwikkelingen in de boomgaard goed in de gaten en wees alert zodra de aantallen springers gaan toenemen.

De eitjes zullen dan snel volgen op de scheuttoppen en het kortlot. Als deze eitjes uitkomen vormen ze de tweede generatie perenbladvlooien die vervuiling in de boom en op de vruchten veroorzaken. Een zware aantasting kan leiden tot verlies van assimilatie en kan knopschade voor het volgende seizoen veroorzaken.

Als Movento wordt toegepast in de fase dat deze eitjes uitkomen kan de werkzame stof zich door de boom verspreiden waardoor de zuigende larven worden bestreden.

Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie verder onder controle houden.    

Dosering is 1 liter Movento per ha. Gebruik voldoende water (>800 L/ha). Er zijn 2 toepassingen toegestaan met een interval van 14 dagen. Bij zware druk de tweede bespuiting altijd uitvoeren. Pas Movento toe  op een vitaal gewas onder groeizame omstandigheden. Dit bevordert de opname van de werkzame stof.

Eitjes en springers van de perenbladlvo op de bladeren

Afb. 1 Eitjes en springers van de perenbladlvo op de bladeren


Save